week10

กิจกรรม : เมล็ดพันธุ์ความงอกงาม
เป้าหมาย :  เพื่อมีสติ เข้าใจและเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงตนเองกับสิ่งต่างๆรู้จักการดำเนินชีวิตอย่างมีสติ อยู่กับปัจจุบัน
กระบวนการดำเนินกิจกรรม
ครูได้มีการเตรียมเมล็ดข้าวเปลือกและกระดาษขนาดครึ่งA4 ก่อนขึ้นบ้านครูให้พี่ๆหยิบปากกาของตนเองคนละหนึ่งด้ามแล้วนั่งวงกลมบนบ้าน
ขั้นนำ
ครูเปิดเพลง spa คลอเบาๆให้นักเรียนรู้สึกผ่อนคลาย  จากนั้นให้พี่ม. 3  ทุกคนหลับตาสมาธิด้วยการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกของตนเอง ประมาณ 2 นาที  อยู่กับตัวเอง ฟังเสียงธรรมชาติรอบๆตัว
ขั้นกิจกรรม
            ครูนำข้าวเปลือกมาวางไว้กลางวงกลมแล้วถามพี่ม.3 ว่าเห็นอะไร ทำอะไรได้บ้าง/ทำอะไรไม่ได้บ้าง
                                                                   พี่ฟลุ๊ค:ทำงานศิลปะได้ครับ
พี่ฝน:นำไปปลูกขยายพันธุ์ได้ค่ะ
                                                                  พี่เอ็มมี่:นำไปขับรถไม่ได้ค่ะ
พี่นัป:ทำให้คนรู้จักพอไม่ได้ครับ
จากนั้น ครูแจกกระดาษให้นักเรียนทุกคน แล้วตั้งคำถามว่าพี่ๆแต่ละคนมีความคล้ายหรือเหมือนกับเมล็ดข้าวนี้อย่างไร นักเรียนทุกคนถ่ายทอดเป็นภาพและข้อความ
     ในระหว่างทำกิจกรรมทุกคนจดจ่อกับของตนเอง  แล้วคิดเชื่อมโยงกับชีวิต มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ถ่ายทอดเป็นภาพและข้อความดังนี้

ขั้นจบ
ทุกคนได้รับฟังเรื่องราวที่เพื่อนได้ถ่ายทอดทำให้ได้เห็นมุมมองความคิดที่หลากหลายมากขึ้น

นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและขอบคุณเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรมในครั้งนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น